ناسیونالیسم اقتصادی آمریکا در برابر پیشرفت همگانی

«ما به طور قطع نمی توانیم اصلی را، که بر اساس آن حکومت خودمان را پایه گـذاری کرده ایم، درباره ملل دیگر نپذیریم؛ و آن اصل عبارت از این است که هر ملتی حق دارد که هر نوع حکومتی را که برای خودش مناسب می داند برگزیند و به اراده خودش، هر وقت که بخواهد، آن حکومت را تغییر دهد»: تنها هدفی که رویای آمریکایی در زمینه روابط بین المللی باید تعقیب کند، در این جمله خلاصه می شود که گوینده آن جفرسن یکی از رهبران انقلاب آمریکا است.

  ادامه مطلب  
   + بهمن طاعتی - ۱:۱۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٩